ردیف نام و نام خانوادگی  پست سازمانی  مدرک تحصیلی   رشته تحصیلی  
1 محمد امین کرد مدیر هنرستان فوق لیسانس مدیریت
2 مسعود جمالزهی معاون آموزشی لیسانس ادبیات
3  حسین شهسواری معاون پرورشی  لیسانس  مشاوره 
4  عزیزا موحد  معاون اجرایی  فوق دیپلم کامپیوتر 
5 مجید محمود زهی معاون فنی  لیسانس برق 
6 امین سرگزی   سرپرست بخش  فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر 
7 آصف درشته  سرپرست بخش    لیسانس برق 
8  حسین باهنر    لیسانس مهندسی کامپیوتر 
9 فرهاد   نوروزنژاد فوق لیسانس   برق
10 اصغر  آرام  لیسانس  برق 
11 احمد  حسین پور  فوق لیسانس  مهندسی عمران 
12 محمد شریف   شکوهی  لیسانس   مهندسی عمران 
13  الله یار  خسروی  لیسانس    مهندسی مکانیک 
14 احسان  شاهسونی   لیسانس     مهندسی مکانیک 
15  مرتضی   جمالزهی  لیسانس      برق
16  علی شبانی  لیسانس  صنایع چوب 
17 عبدالصمد  محمودزهی  لیسانس    صنایع چوب
18 محمد  خسروی   لیسانس   مهندسی مکانیک 
19  داود اصغری شیخی  لیسانس     مهندسی مکانیک
20  علی یوسف زاده  لیسانس   مهندسی کامپیوتر 

هنرستان قلنبر مهندسی ,لیسانس  ,کامپیوتر  ,مکانیک  ,لیسانس   ,معاون ,مهندسی کامپیوتر  ,مهندسی مکانیک  ,مهندسی عمران  ,لیسانس   مهندسی منبع

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
معرفی تیمهای فوتبال فروشگاه لوازم خانگی سعادت پور فروشگاه آنلاین تهویه نوین ایرانیان اطلاعات تخصصی فناوری و کامپیوتر @بنی آدم اعضای یکـ دیگرند کــه درآفر.... بهترین سایت جهان نما perspolis